Tykktarmskreft Symptomer


Tykktarmskreft kan gi mange symptomer. I tillegg er det ikke helt uvanlig at sykdommen oppdages tilfeldig for eksempel ved at spredning til lever blir påvist. Svulsten i tarmen fører til blødning som igjen gir blodmangel og slapphet. Blod i avføringen kan være tegn på kreft i tykktarm. Noen klager over generelt ubehag i magen.

Plutselig påvist jernmangel hos eldre mennesker er et varselstegn som krever videre undersøkelser. Endring i avføringskonsistens og hyppighet er et symptom som er vanlig dersom svulsten sitter i den nedadstigende delen av tykktarmen. Stort vekttap er et symptom som ofte indikerer langtkommet sykdom. Legen vil undersøke magen grundig og kan av og til kjenne svulsten fra utsiden.

Tykktarmen kalles colon på engelsk

Sykdommen kan i noen tilfeller oppdages etter at pasienten har blitt lagt inn i sykehus med akutte magesmerter. Årsaken til disse magesmertene kan være at svulsten har ført til hull på tarmen med lekkasje av tarminnhold ut i buken. En annen årsak til sterke magesmerter kan være at svulsten hindrer tarmpassasje og dermed gir tarmslyng.