Tykktarmskreft Behandling


Behandling av tykktarmskreft bestemmes av hvilken utbredelse sykdommen har. I tillegg vil en kirurg vurdere om pasienten er i god nok form for å tåle et stort kirurgisk inngrep.

For å bli kvitt sykdommen kreves kirurgi. Kirurgen vil enten gjennom kikkhull eller ved å åpne magen, fjerne kreftsvulsten ved å kutte av tarmsegmentet der kreften sitter. Hun vil her kutte med god margin i hver retning. I tillegg kan hun fjerne lymfeknuter der kreften har spredd seg. Etter å ha fjernet tarm med kreft i vil hun så sy sammen de to endene. Eventuelt kan det bli aktuelt å legge ut tarmen i en stomi på magen.

Man skiller mellom akutt og planlagt kirurgi. Akutt kirurgi blir utført når svulsten har ført til tarmslyng eller hull på tarmen. Dødeligheten ved akutt kirurgi er høyere enn ved planlagt kirurgi. Dersom sykdommen har spredd seg til lymfeknuter, vil man gi cellegift etter å ha fjernet kreftsvulsten.

Pasienter som har fått påvist spredning kan i noen tilfeller kureres. I tillegg er lindrende behandling viktig for denne gruppen. Smertebehandling, behandling av kvalme og redusert apetitt i tillegg til å etablere fri tarmpassasje står sentralt. En del pasienter får også ved langtkommet sykdom opphopning av væske i bukhulen og i lungehinnen som må tappes.

Ved spredning til lever og beskjeden spredning til lunger kan kirurgen forsøke å fjerne disse. I tillegg kan kirurgi komme på tale dersom cellegift virker så godt at sykdommen blir mulig å kurere. Strålebehandling kan bli aktuelt som lindrende behandling ved spredning til skjelett, hjerne eller lymfeknuter.

Cellegift kan bli gitt som både livsforlengende og lindrende terapi. Man kan her oppnå forlenget levetid, mindre symptomer og som nevnt i noen tilfeller mulighet for kirurgisk behandling og kurasjon.