Leveutsikter tykktarmskreft


Dersom man ser på alle tilfeller av tykktarmskreft er overlevelsen på 50-60 % etter fem år. Overlevelsen er forskjellig i forhold til utbredelse ved diagnosetidspunkt. Jo mer sykdommen har spredd seg, desto dårligere er leveutsiktene. Dersom sykdommen oppdages mens den fortsatt kun er lokalisert til tarmen, vil ca. 90 % være i live etter fem år. Ved spredning til nærliggende organer er overlevelsen på ca 70 % etter fem år, mens ca. 10 % er i live etter fem år ved spredning til fjerne organer.